Voor wie is Johansen Sound Therapy?

Kinderen / jongeren / volwassenen hebben baat bij behandeling met de Johansen Sound Therapy. Hieronder staat een check-list.  Wanneer er sprake is van een auditief verwerkingsprobleem, kunnen één of meerdere uitingsvormen zich voordoen.

Concentratie/aandacht/luisteren:

Lezen en spellen

Spraak

In het algemeen